Zpráva z Kulatého stolu

10.11.2022

Ve středu 19. 10. pořádala Asociace zahradní terapie v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje Kulatý stůl pro vedoucí pracovníky a zaměstnance odboru školství, zdravotnictví, sociálních věcí, životního prostředí a pro pracovníky v sociálních službách, vychovatele a speciální pedagogy.

Setkání zahájila paní Jana Leitnerová, radní pro sociální a rodinnou politiku JMK, která zahradní terapii jako obor vřele podpořila a přislíbila podporu i v budoucnu. Následovalo vzájemné představení účastníků, stručný nástin jejich dosavadní zkušeností se zahradní terapii a sdílení toho, jaká mají od kulatého stolu očekávání. Zástupci Asociace ZT představili cíle asociace, její stávající činnost a plány do budoucna.

Markéta Jindřichovská pak účastníkům přiblížila obecné cíle zahradní terapie a slovem i obrazem je vzala do několika terapeutických zahrad v Čechách i zahraničí. Zuzana Medňanská následně představila kazuistiky klientů z oblasti pracovně-rehabilitačního programu ZT.

Závěrem proběhla mezi účastníky živá diskuse na téma výzkum - jak je pro seniory důležitý pobyt venku, a to i na lůžku, jak na klienty působí přírodní prostředí ve srování s uzavřením na pokoji. Diskutovalo se také o vzdělávání v oboru zahradní terapie, o předpokladech zahradních terapeutů a mechanismech využití ZT v oblasti soc. služeb.

Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihomoravského kraje.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky