Inspirace

"Víc tmy znamená víc večerního ticha, kdy neslyšíte nic než zpěv červenek, havranů, kavek, krkavců nebo vran šedých. Vzdálené kvílení racků. Já mezitím slyším mnohem víc.", popisuje své pocity ze zimního období mladý irský přírodovědec Dara McAnulty (nar.2004), který se dnes věnuje ochraně přírody a ekologickému aktivismu.

Odborné literatury na téma zahradí terapie je v českém jazyce bohužel jak šafránu. Je ale mnoho knih, které svým vlastním způsobem zmiňují pozitivní dopad zahradničení, a vůbec kontaktu s přírodou, na člověka. Jednou z nich je určitě již grafickým zpracováním obálky a jménem autorky nesmírně esteticky přitažlivá kniha Život v zahradě od Penelope...

V rámci projektu Zahradní terapie v sociálních službách (Chaloupky) vznikla praktická Metodika poskytování zahradní terapie v sociálních službách. Tato obsáhlá práce nabízí kromě vhledu do historie zahradní terapie také řadu příkladů dobré praxe z ČR i zahraničí.

Metodiku naleznete na stránkách projektu - zde

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky