17. MEZINÁRODNÍ KONGRES ZAHRADNÍ TERAPIE

15.05.2023
Ve dnech 12. 5. až 14. 5. se v německém Grünbergu uskutečnil už 17. mezinárodní kongres zahradní terapie. Samotné prostředí hotelu Bildungsstätte Gartenbau s nádherně rozkvetlou zahradou poskytovalo pro tuto událost více než vhodné zázemí.

Setkání zahájil prezident IGGT (Mezinárodní asociace zahradní terapie v německy mluvících zemích), Andreas Nippel a bylo skutečně mezinárodní. Sešli se zde zástupci z různých částí Německa, z Rakouska, Itálie, Francie, Skotska, Švédska, Švýcarska, Španělska i z České republiky.


Během panelové diskuze měli účastníci možnost získat představu, jak vypadá zahradní terapie v Německu, Itálii, ve Skotsku a v ČR.

Za Itálii vystupovala zahradní terapeutka a lektorka boloňské univerzity Ania Balducci. Skotskou mezinárodní asociaci Trellis představila Fiona Thackery a nechyběli ani zástupci za Asociaci zahradní terapie v ČR – Martina Kalendová a Marie Součková.

Proběhla také živá debata týkající se profesionalizace zahradně-terapeutických aktivit a zvyšování kvalifikace odborníků, kteří je zaštiťují. Panovala shoda, že je potřeba posilovat vzájemný respekt mezi profesemi (např. ošetřující personál – zahradníci, psychoterapeuti – sociální pracovníci atp.). Pro inspiraci byly představeny konkrétní vzdělávací programy:

  • jednoletý program realizovaný v Itálii, postavený na praktickém vyučování v bezprostředním kontaktu s přírodou
  • vize studijního programu, který má být zahájen ve Skotsku a má reflektovat rozdílné vzdělávací potřeby lidí přicházejících z různorodého odborného zázemí

V rámci kongresu proběhla řada dalších přednášek a workshopů. Dr. Salah Ahmad z nadace Jiyan představil léčivou zahradu pro osoby s válečným traumatem v Kurdistánu, která vznikla ve spolupráci s Německem. Zajímavý vhled poskytl příspěvek Nadji Lobner o situaci přistěhovalců pracujících v hotelových službách v Německu a konkrétní opatření zahradní terapie, které přispěly ke zlepšení jejich poměrů. Zahradní designér a zástupce sdružení Social Landscaping Matthias Mannes uvedl zahradu v jejich pojetí jako místo setkávání a komunikace, včetně představení vlastních projektů v Německu, na Sri Lance a v Kapském Městě.

Další příspěvky se dotýkaly takových témat jako např. prevence zdraví s využitím zahradní terapie, skupinová dynamika v rámci zahradní terapie, propagace zahradní terapie na sociálních sítích anebo osobní rituály během roku. Zazněly také úvahy o významu vzájemného vztahu mezi člověkem a přírodou, nejen využívat přírodu pro terapeutické účely, ale zároveň poskytovat péči přírodě a tyto myšlenky šířit. Green Care and Care for Green, volně lze přeložit jako "zelená péče a péče o zeleň/přírodu".


Během kongresu proběhla reflexe týkající se situace na Ukrajině a organizační setkání s finanční sbírkou na podporu zahradní terapie na Ukrajině. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit tým profesionálních dobrovolníků, kteří by byli k dispozici ukrajinským terapeutům a poskytovali by podporu podle jejich potřeby skrze zoom, email, sociální sítě nebo jiné platformy. Projekt zaštiťuje IGGT a jeho koordinátorkou je Nadja Lobner.


Kongresu se zúčastnili lidé s různými profesemi: zahradní terapeuté, psychologové, ošetřovatelé, terapeuté, sociální pracovníci, zahradníci, ale i naprostí laici se zájmem o toto téma. Množství účastníků i široký záběr různých profesí naznačuje, že zahradní terapie si našla svou cestu mezi odbornou i laickou veřejnost.

Díky propojení na mezinárodní úrovni může obor zahradní terapie i všichni účastníci kongresu načerpat inspiraci z mnoha zkušeností a přístupů k různým cílovým skupinám.

Kongres poskytl výbornou příležitost pro mezioborový dialog a sdílení know-how. Potvrdilo se, že navzdory povrchním rozdílům, jako jsou národnost, věk, gender, vzdělání, odlišné potřeby našich klientů atd., si vzájemně dovedeme naslouchat a obohacovat se o zkušenosti druhých. Máme tak dobrou půdu pro to, abychom společně pomohli "zelené terapii/green care" zdravě růst.

Na závěr se můžeme rozloučit s připomínkou, že 18. květen se slaví mezinárodní den zahradní terapie jako zelené světlo naděje, aby si tento obor našel své oficiální místo nejen v několika zemích, ale byl běžně uznáván a praktikován ve veškeré svojí pestrosti po celém světě.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky