Poslední projektový výlet za zahradní terapií do sousedního Německa - I. díl

05.09.2023
Sdílení zkušeností a navazování mezinárodních kontaktů je jedním z důležitých bodů programu Asociace zahradní terapie. Letošní rok jsme se v rámci projektu +Erasmus vydali do zahraničí třikrát a dnes vám přinášíme první díl reportáže z poslední letní cesty, kterou pro členy AZT zajišťovala vzdělávací instituce Gärten Helfen Leben.


Výjezdu na začátku června se zúčastnilo 14 osob z různých organizací poskytujících sociální, zdravotní nebo pedagogické služby se zaměřením na zahradní terapii. Stejně jako předchozí, i tato exkurze byla nabitá novými informacemi, zážitky a sdílením mezi účastníky. Měli jsme možnost nahlédnout nejen do terapeutických zahrad, ale i do prostředí terapeutických farem a seznámit se tak s terapií pomocí zvířat (AAT – Animal Assisted Therapy). Velmi specifická také byla cílová skupina zařízení, která jsme navštívili – pacienti všech věkových skupin s psychickou poruchou a/nebo se závislostmi.


Po celou dobu nás doprovázel Martin Pfannekuch, ergoterapeut se specializací v oboru zahradní terapie a práce se dřevem, a také spoluzakladatel instituce Gärten Helfen Leben. Jak nám Martin vysvětlil, zahradní terapie v Německu ještě není na seznamu uznávaných profesí, stejně jako u nás. Každý, kdo se chce tomuto směru věnovat, studuje ergoterapii/pracovní terapii, ke které si volí i oblast činností, řemeslo, které bude v ergoterapii s klienty využívat (např. již zmíněná zahrada, práce se dřevem, s kovem a mnohá další.).


Zahradní terapie a terapie pomocí zvířat je součástí celkového terapeutického plánu pacienta, má stanovené cíle a je vždy předepisována ve spolupráci s lékařem. Zahradní terapeut pak volí prostředky, které vedou k naplnění léčebných cílů (např. posílení sebevědomí, získání pracovních návyků, podpora komunikace SKRZE různé činnosti v zahradě/farmě). Terapie probíhá jak individuálně, tak ve skupině, podle potřeb klientů, většinou 2x týdně nebo v jinak určeném intervalu, od krátkých intervencí až po dvouhodinová setkání. Délka a obsah jednoho setkání vždy závisí na aktuálním fyzickém a psychickém stavu pacienta a mnohdy už "jen" pobyt mimo obvyklé nemocniční prostředí může být tou nejlepší medicínou pro danou chvíli.


Prvním navštíveným místem byla terapeutická komunita Therapiedorf Villa Lilly umístěná v opravdu nádherném přírodním prostředí nedaleko městečka Bad Schwalbach. Komunita se věnuje pracovní rehabilitaci osob se závislostmi, které prošly detoxikací a ve Villa Lilly se učí získávat vhodné pracovní návyky a nové pracovní dovednosti. Pobyt ve Villa Lilly je klientům nařizován soudně, tzv. soudní psychiatrie. Cílovou skupinou jsou totiž osoby, které spáchaly trestný čin pod vlivem drog nebo se souběhem závislosti a psychické poruchy. Villa Lilly nabízí i několik dětských lůžek pro případ, že se závislým rodičem musí do komunity přijít i jeho dítě. Zajímavostí je možnost rehabilitace nejen přímo v zařízení, ale i v rámci širšího společenství – Villa Lilly spolupracuje s řemeslnými a zemědělskými firmami v blízkém okolí. Někteří klienti také s postupem naplňování cílů terapie přechází na ambulantní léčbu, kdy do Villa Lilly dojíždí v dohodnutém intervalu ze svého domova. Pro ty, kteří se nemají kam vrátit po dokončení léčby, existuje komunitní bydlení, kde mohou zůstat až 1 rok.


Pracovní rehabilitace je ve Villa Lilly zprostředkována skrze činnosti v různých dílnách – práce se dřevem, práce s kovem + drobné elektrikářské činnosti a samozřejmě také zahradní terapie nebo případně mimo zařízení u dohodnutých zaměstnavatelů. V zahradní terapii zde klienti pečují o zahradu, sad, 2 skleníky a pokojové rostliny. Dříve zde také bylo velké množství hospodářských zvířat – slepice, ovce, prasata. K příjemně uzavřenému centru malé terapeutické vesnice patří téměř 34 hektarů pozemků!, kromě vnitřního parku s památkově chráněnými stromy také rozsáhlý les. Martin zde do nedávna pracoval přes 19 let, kromě práce s klienty zodpovídal také za údržbu lesů a zahrady. Díky svým značným zkušenostem s námi sdílel mnoho osobních příběhů pacientů i pikantní historii místa, která je více než stoletá.


Pokračování příště.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky