Marie Součková - YOUR SOLUTION s.r.o.

12.09.2023

Marie Součková, jednatelka společnosti Your Solution, je mladá energická dáma, jejíž zájem o duševní zdraví (nejen) jejích klientů ji přivedl až do Asociace zahradní terapie. Tento obor ji nadchnul natolik, že se rozhodla pro jeho dálkové studium na americké New York State University, kde studijní program zastřešuje North Carolina Botanical Garden. 

Marie bude jednou z přednášejících na Konferenci Zahradní terapie napříč obory na Balinách v září 2023. Budete tak mít možnost se s ní setkat osobně a poslechnout si její vyprávění o Singapurských zahradách.

Čemu se firma Your Solution věnuje?
"Jsme tým psychologů a psycholožek působících ve firmách. Podporujeme zaměstnance ve zvládání (nejen) pracovních nároků a pomáháme organizacím nastavit optimální podmínky pro výkonnost a spokojenost pracovníků."

Většina lidí věnuje značnou část bdělého času a energie práci. Pro duševní zdraví a spokojenost v životě je proto zásadní, aby to v práci fungovalo dobře, a to nejen z hlediska výkonnosti a prosperity, ale také v těchto oblastech:

  • zdravé pracovní návyky, duševní hygiena a prevence vyhoření

  • zdravé vztahy s kolegy, vedením i podřízenými, které začínají u nastavení mysli

  • konstruktivní zpětná vazba a komunikace i o nepříjemných záležitostech

  • zvládání emocí svých i druhých – řešení emočně vypjatých situací a konfliktů

  • zvládání akutního i dlouhodobého stresu, posilování kompetencí a výkonnosti

  • posilování odolnosti vůči tlaku a udržování vnitřního klidu i navzdory okolnostem

  • pocit smysluplnosti a naplnění "vyšších" potřeb v pracovním životě

  • rozvoj osobního potenciálu a růst člověka jako osobnosti

Více než 10 let poskytujeme firmám vzdělávací, psychodiagnostické a poradenské služby v nejrůznějších organizacích – od veřejných institucí a vysokých škol, přes nadnárodní korporace až po rychle se rozvíjející lokální firmy a technologické start-upy. Nejčastěji pracujeme s managery, vedoucími, personálními pracovníky i s dalšími specialisty v různých odvětvích (obchod, výzkum a vývoj, IT technologie, výroba, logistika aj.).

Kontaktní osoba: Mgr. Marie Součková, Psycholožka & Jednatelka

Web: www.yoursolution.cz (původní web z r. 2012 - projde rekonstrukcí)

Web: www.ycluster.com (aktuální web z r. 2021, ale momentálně "spadl" a budeme jej nahazovat – patrně spojíme s rekonstrukcí starého a vznikne jeden zastřešující..)

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky