Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, p.o.

29.01.2023

O LIPCE

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání je jednou z největších a nejstarších organizací v ČR, která se věnuje environmentálnímu vzdělávání, a to především v Jihomoravském kraji, který je jejím zřizovatelem. Byla založena v roce 1991 v Brně a v aktivitách má široký záběr: školám nabízí výukové programy, vzdělává současné i budoucí učitele, nabízí kroužky, tábory, rukodělné kurzy i celou škálu akcí pro veřejnost dětem, dospělým i seniorům. V současné době má pět pracovišť - čtyři přímo v Brně (Lipová, Rozmarýnek, Kamenná, Jezírko) a jedno v Krásensku (Rychta).

Zahradní terapie na Lipce

Zahradní terapii se Lipka věnuje od roku 2010, kdy ji ve spolupráci s rakouskou organizací Natur im Garten začala uvádět do ČR. Lipka je jednou z průkopnických organizací zabývajících se tímto druhem terapie v ČR, v průběhu let rozvíjela aktivity v rámci několika nadnárodních projektů, například S přírodou k vzájemnému porozumění (Erasmus+), Terapie přírodou a pro přírodu (SFŽP, MŽP), Zahradní terapie (EFRR).

Lipka stála u zrodu Asociace zahradní terapie, stále s Asociací ZT úzce spolupracuje a podílí se na vedení spolku.

Certifikované přírodní zahrady jsou skvělým prostředím

Programy zabývající se zahradní terapií úspěšně probíhají na lipkových certifikovaných ukázkových přírodních zahradách, které jsou k tomu přizpůsobené a mají jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru. Zahrady na Kamenné (U Řeky), Rozmarýnku, Jezírku i Lipové poskytují spoustu možností a aktivit, díky nimž je zahradní terapie využívána prakticky. Velkým úspěchem bylo ocenění našeho prostředí v soutěži European Award for Ecological Gardening, kdy zahrada U Řeky získala Evropskou cenu pro ekologické zahradničení - zvláštní ocenění poroty v kategorii Zahrady pro zdraví, péči a terapii.

Vzděláváme sociální pracovníky i budoucí učitele

Vzděláváme  zahradníky, sociální pracovníky a pedagogické asistenty. Na kurzech se věnujeme zakládání nových zahrad, péči a údržbě tak, aby byly živé a prosperující, a také tomu, co je zahradní terapie a jaké jsou její dopady na klienty.

Úzce spolupracujeme s Katedrou speciální pedagogiky MU, kde vyučujeme například volitelný předmět Zahradní terapie pro pedagogy, a také povinně volitelné předměty Zahrada jako bezpečné sociální prostředí a na to navazující Terapeutické zahrady jako sociální služba. Vedeme a konzultujeme bakalářské a diplomové práce se zahradně-terapeutickými tématy.

Zahradní terapie v praxi

V oblasti zahradní terapie navazujeme spolupráci s nejrůznějšími organizacemi, např. hospicem Sv. Alžběty, Domem pokojného stáří, spolupracujeme s občanským sdružením Agapo či s organizací Lotos. S úspěchem zapojujeme zahradně-terapeutické aktivity do oblíbených akcí pro seniory, zejména jednodenní akce v červnu a v září na pracovišti Jezírko a v rámci klubu a táborů pracoviště Kamenná.

Mnoho zahradně-terapeutických aktivit jsme integrovali také do výukových programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsme vyvinuli ve spolupráci se ZŠ Kociánka.

Floramobil, pomůcky i publikace

Pro klienty, kteří nemohou vyrazit do zahrady, jsme vyvinuli nový prototyp ambulantního lůžka, tzv. floramobil. Díky němu je možné přesunout svěží zeleň do pokoje pacienta, který je upoután na lůžko. Umožňuje vysunout pracovní prostor nad postel (nebo k vozíčku) a pacienti pak mohou zažít alespoň jednoduché zahradničení.

V průběhu let jsme vymysleli, připravili a zrealizovali řadu aktivit, námětů a přednášek pro seniory, a to jak pro aktivní, tak i pro klienty z domovů a sociálních pracovišť. Praxí osvědčené náměty jsme připravili a vložili do krabice s názvem Dotek podzimu. Tato sada pomůcek slouží ke každodenní práci s klienty, a to v interiéru i v zahradě či na terase. U ležících klientů, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžku, pracujeme se speciální sadou pomůcek na tvrdé podložce nebo na tácku - koncept navazuje na floramobil.

Vzdělávací i terapeutické činnosti podporují metodické texty. Ediční centrum Lipky vydalo několik publikací, aktuálně dostupná Jak léčí zahrada je k mání na našem e-shopu.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky