KOKOZA, o.p.s.

14.03.2023

KOmunitní KOmpostování a ZAhrady – to vše a ještě více se skrývá za názvem KOKOZA, obecně prospěšné společnosti, která od roku 2012 pomáhá lidem ve městech kompostovat a pěstovat. Mrkev, bylinky i vztahy. "Věříme, že soužití člověka a přírody nejvíce podpoříme šířením myšlenky uzavřeného cyklu jídla mezi širokou i odbornou veřejnost. Proto vytváříme partnerství s veřejnou správou nebo firmami, kterým pomáháme s udržitelností, budováním firemní kultury, komunitních zahrad či zpracováním bioodpadu." (www.kokoza.cz)

Kokoza je dalším členem naší Asociace, přestože zahradní terapii ve své činnosti zatím systematicky nevyužívají. Jak nám napsala Radka Pokorná, která je ve vedení téměř od počátku, pozorují pozitivní vliv prvků zahradní terapie přímo ve svých řadách. Součástí Kokozy je totiž integrační dílna, kde pod rukama lidí se zkušeností s duševním onemocněním vznikají úžasné vyvýšené záhony nebo ptačí budky, právě pro projekty komunitních zahrad.

Zahradní terapii však rozhodně vidí jako součást svých budoucích plánů. Chtějí se jí více věnovat nejen v rámci integrační dílny, ale také především jako součást prevence a wellbeingu zaměstnanců firem, se kterými Kokoza spolupracuje. "Každá nová studie o vlivu zahrady na duševní zdraví dává úrodnou půdu pro vznik nebo prohloubení terapeutických metod spojených s přírodou. Již se ví, že zahradní terapie zpomaluje rozvoj nejrůznějších poruch (např.: ADHD, poruchy autistického spektra), zmírňuje nežádoucí chování u dětí, zlepšuje pozornost nebo třeba paměť. Pomáhají dětem i dospělým s mentálním či tělesným postižením nebo s komunikačními vadami.", napsala nám Radka. Ostatně, přečtěte si, jak o tématu duševního zdraví píší na svém blogu: Jak si na zahradě pěstovat duševní zdraví - Kokoza

Chcete-li ve svém městě založit komunitní zahradu a pěstovat kromě zeleniny a květin i mezilidské vztahy tak důležité pro duševní zdraví každého z nás, lidé z Kokozy vám určitě dokáží skvěle poradit.

Facebook: https://www.facebook.com/KOKOZAops/

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky