Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

26.11.2022

Dovolujeme si vám představit další členskou organizaci Asociace zahradní terapie a rádi bychom medailonek uvedli slovy pana ředitele Diakonie ČCE, střediska Světla ve Vrchlabí, pana Tomáše Hawla: "Přírodní terapeutická zahrada ve Vrchlabí je otevřené místo, ve kterém bují pestrost. Jak ta přírodní, tak ta lidská. Místní obyvatelé zde mohou trávit volný čas a relaxovat se svými dětmi. A nejen to. Setkávají se zde také s osobami s mentálním postižením a handicapem. Ty totiž často zažívají vyčlenění z běžného života, často i proto, že veřejnost neví, jak se k nim vztahovat. Zahrada slouží jako místo, kde se oba "světy" společně poznávají a "obrušují" vzájemné předsudky."

Jsme Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí. Snem naší neziskovky je harmonická lokální komunita, kde klíčovými hodnotami jsou respekt a vzájemná pomoc. Věříme, že díky tomu každý člověk nalezne oporu pro řešení svého problému. Od roku 1992 pomáháme potřebným v Krkonoších a Podkrkonoší. Děti i dospělí s mentálním postižením, autismem, fyzickým handicapem, nemohoucí senioři a rodiny v krizi - za těmi denně dojíždíme a pomáháme jim zvládnout jejich nelehkou situaci a najít cestu, jak v domácím prostředí žít život podle jejich představ.

Poznej sousedy s handicapem - pěstuj s nimi zahradu!

Sociální rehabilitace SPIRÁLA pomáhá 17 osobám s mentálním postižením a fyzickým handicapem, které si přejí se zapojit do běžného života a osamostatnit se tak, aby získali bydlení, práci a také přátele. Aby to zvládli, potřebují specializované nácviky, respekt k jejich odlišnosti a podporu jejich okolí.

Proto jsme vytvořili komunitní terapeutickou zahradu - prostor, který u pěstování zeleniny a společenských akcí propojuje svět lidí s handicapem a lidí ze sousedství. Prostor, kde pomocí přírodních prvků rozvíjí osoby s handicapem klíčové dovednosti pro život.

Zahradní terapie využívá ozdravných účinků přírody. Péče a pozorování jak něco roste, jaké má biorytmy, pomáhá našim uživatelům pochopit a uvědomit si svoje vlastní potřeby, rozvíjí jemnou motoriku, učí spolupracovat a komunikovat s ostatními, pomáhá získat odpovědnost a pracovní návyky, dává prostor zažít úspěch při sklízení vlastních plodů, rozvíjet všímavost k okolí a relaxovat.Více se o zahradní terapii a terapeutické zahradě ve středisku Světlo dočtete na webu: https://vrchlabi.diakonie.cz/terapeuticka-zahrada/

 nebo na Facebooku: https://www.facebook.com/Diakonie.svetlo


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky